Jazykový koutek

O curlingu se pořád málo mluví 🗣️, a to chceme změnit. V této sekci proto otevíráme jazykový koutek. Místo kde si ukážeme všelijaká zákoutí kolem výslovnosti, použití, historie a současnosti termínů a spojení ze světa tohoto nádherného sportu. 🥌

Jak na výslovnost

Jazyk našeho kmene dbá na správnou výslovnost hlavně jednoho slova. Slovo curling k nám připutovalo z angličtiny a přineslo si i svou výslovnost.

Pro jednoduchost doporučujeme formu:

[kerlink]; [kérlink], 2. pád [kerlingu]; [kérlingu]

Přesný zápis výslovnosti pak vypadá takto:

[kerlɪŋk], [keːrlɪŋk], 2. pád [kerlɪŋgu], [keːrlɪŋgu]

Akademický slovník současné češtiny – curling

Ústav pro jazyk český – curling

Slovní druhy

Pojďme se podívat na základní slovní druhy. Bez nich se v komunikaci o curlingu nedá totiž obejít. Není to nic těžkého, stejně jako samotný curling. Dovolili jsme si připravit takový malý slabikář, skoro jako tomu bylo v první třídě 🧑‍🏫.

Skloňování

👉 Skloňování (veleodborněji deklinace) podstatných jmen. Spočívá v obměnách tvarů slovní jednotky (odborníci by napsali lexému), aniž by přitom došlo ke změně jejího základního významu. K tomu všemu pomáhají vzory. To jsme se asi všichni učili 📚.